Eenvoud in de naam


In onze communicatie gebruiken we de eenvoudige naam

De Thuiszorg


voor de Stichting Zorgbruggen Thuiszorg. Op deze nieuwe site vertellen we over onze diensten en oplossingen voor onze cliƫnten. Met een gemotiveerd team van zorgverleners, bestaande uit verzorgende IG, verpleegkundigen en wijkverpleegkundigen bieden we thuiszorg voor kinderen en ouderen.

Privacy verklaring Stichting Zorgbruggen Thuiszorg

Privacy verklaring Stichting Zorgbruggen Thuiszorg
De Thuiszorg van Stichting Zorgbruggen Thuiszorg

Stichting Zorgbruggen Thuiszorg, gevestigd aan Kapitein Hatterasstraat 23, 5015 BB te Tilburg, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
www.de-thuiszorg.nl

Vestgingsadres
Kapitein Hatterasstraat 23
5015 BB Tilburg

Postadres
Spuiboulevard 348
3311 GR Dordrecht

013 509 1463
Functionaris Gegevensbescherming
Nathan Gorter is de Functionaris Gegevensbescherming van Zorgbruggen Thuiszorg. De functionaris is te bereiken via contact@de-thuiszorg.nl
Persoonsgegevens die worden verwerkt
Alleen noodzakelijke persoonsgegevens worden verwerkt. Deze bestaan uit:

Zorgbruggen Thuiszorg verwerkt uw persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van haar diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die worden verwerkt:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Locatiegegevens
 • Identificatienummer paspoort of ID

 • Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die worden verwerkt
 • gezondheidstoestand en ziektebeeld op basis van diagnostische rapportage
 • Burgerservicenummer (BSN)
 • Doel en op basis van welke grondslag uw persoonssgegevens worden verwerkt
 • Voor het telefonisch of e-mailcontact indien nodig om onze zorgverlening uit te kunnen voeren
 • De mogelijkheid om u te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • De declaraties te kunnen doormailen of toezenden per postzending
 • Geautomatiseerde besluitvorming
  Er wordt gebruik gemaakt van geautomatiseerde systemen zoals declaraties via Vecozo, i-WLZ berichten versturen en ontvangen, online registratiesysteem van Nedap Healthcare. Dat betekend dat wij niet kunnen vermijden dat wij toegang krijgen tot gegevens, indien u zorg van ons ontvangt.
  Bewaren en delen van uw gegevens
  Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is, gekoppeld aan het doelen waarom de gegevens verzameld werden. De (zorg)rapportages en overeenkomsten (dossiers) met de cliƫnten zijn wij verplicht 15 jaar te bewaren.

  Delen van persoonsgegevens met derden Wij delen niets. Wij verkopen uw gegevens niet aan derden en verstrekken deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze zorg aan u. Het uitwisselen van uw gegevens met derden geschiedt uitsluitend met uw uitdrukkelijke toestemming of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Wij blijven verantwoordelijk voor deze verwerkingen.
  BUY NOW