Thuiszorg

 

Thuiszorg is verzorging of verpleging thuis of hulp bij de huishouding. Thuiszorg is bedoeld voor mensen die thuis hulp of begeleiding nodig hebben. Bijvoorbeeld door een ziekte, handicap of ouderdom. Thuiszorg wordt ook wel zorg zonder verblijf genoemd. Uw gemeente is verantwoordelijk voor de uitvoering van thuiszorg en de controle op de kwaliteit van thuiszorgorganisaties.

De twee wetten die de thuiszorg regelen zijn de AWBZ en de WMO. Om de  de zorg in de toekomst toegankelijk, goed en betaalbaar te laten zijn heeft de landelijke overheid ervoor gekozen om de zorgtaak over te hevelen naar de WMO die door de gemeentes moet worden uitgevoerd. De AWBZ wordt uitgevoerd door zorgverzekeraars en op basis van een zorgbehoefte met medische oorzaak. De WMO biedt noodzakelijke ondersteuning in alle overige gevallen. Lees meer over de verschillende soorten PGB

 

Eerste stap bij thuiszorg is indicatie

Een indicatie wil zeggen dat er door deskundigen geoordeeld wordt over de noodzaak dat u zorg krijgt. Voor zorg op basis van de AWBZ dient u een aanvraag in te dienen bij het CIZ (Centrum indicatiestelling zorg). Voor zorg op basis van de WMO dient u contact op tenemen met de gemeente waar u bent ingeschreven. 

 

Tweede stap bij thuiszorg is de keuze tussen ZIN of PGB

Zorg in Natura (ZIN) staat voor kant en klare zorg geleverd door een thuiszorgorganisatie waar het zorgkantoor en de gemeente een samenwerking mee aan gegaan is zoals: Sarazorg en Cordaan  en  Persoonsgebonden budget is een geldbedrag dat u ontvangt afgemeten aan de hoeveelheid zorg die u nodig heeft om deze zorg bij derden in te kopen zoals de huishoudelijke hulp via het landelijk werkende HomeWorks.

Hoewel gemeenten graag zouden willen dat burgers kiezen voor ZIN, kiezen sommigen bewust voor PGB om zaken in eigen hand te houden. Handige Tips bij Thuiszorg